0

Medya İletişimi

Kurumunuzun işlevini, politikalarını, pozitif uygulamalarını tutarlı ve güvenilir bir stratejiyle dogru medya araçları aracılığıyla doğru kitleye ulaştırıyoruz. Yanlış kurgulanmış bir medya iletişim stratejisi marka ya da kurumun boşluğa savurduğu çokça para oldugunu bilerek sizin en dogru zamanda en dogru mesajla en dogru mecrada olmanızı sağlıyoruz.
• Basın bulteni yazımı, yayımı ve takibi
• Medya planının oluşturulması (Gazete& Televizyon)
• Medya ve kurum & kişi arasındaki tum iletişimin sağlanması
• Basın toplantısı organizasyonu
• Basın sözcülüğü