0

Doğrudan Pazarlama

Son  kullanıcıyı  ürünle  tanıştırmanın  direkt  ve  en  doğru  yoludur.  Uygulama   alanları  olarak  AVM,  süpermarketler,  satış  noktaları  ve  büyük  kitlelerin   katılımının  olduğu  konser,  festival  vb.  etkinlik  alanlarıdır.